PSZ_0017

Kalendarz wydarzeń

6 II 2020

Szkolenie z programu LIFE PLUS przygotowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych we współpracy z NFOŚiGW – Nadbużański PK – woj. mazowieckie

1-2 IV 2020 – ODWOŁANE – przeniesione na późniejszy termin

Narada Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski oraz koordynatorów wojewódzkich konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – Ląd, Nadwarciański Park Krajobrazowy – woj. wielkopolskie

7-8 V 2020 – ODWOŁANE

XXX Sympozjum Jurajskie – 40 lat Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – woj.śląskie

20-21 V 2020 – ODWOŁANE – przeniesione na maj 2021

Konferencja z okazji 35 Lecia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – woj. warmińsko-mazurskie

25-28 V 2020 – ODWOŁANE

Finał Krajowy Ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski organizowany przez Zespół Wielkopolskich Parków Krajobrazowych

16-18 VI 2020 – ODWOŁANE – przeniesione na późniejszy termin

“ED-EK” –  Warsztaty edukacyjne dla pracowników parków krajobrazowych. Pałac w Brodach. Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa – woj. lubuskie

3-4 IX 2020 XXX Sympozjum Jurajskie – 40 lat Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – woj.śląskie 14-16 IX 2020 “ED-EK” –  Warsztaty edukacyjne dla pracowników parków krajobrazowych. Pałac w Brodach. Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa – woj. lubuskie 7-8 X 2020 Narada Porozumienia w Lądzie 15 X 2020 Konferencja on-line z okazji jubileuszu 25 lecia Spalskiego PK. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łędzkiego – woj. łódzkie  

5-6 XI 2020 – przeniesione na 2021 r.

Konferencja pt. Rola parków krajobrazowych w Rezerwatach Biosfery z okazji jubileuszu: 35. lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30. lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 10. lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – woj. kujawsko-pomorskie oraz woj. pomorskie